Jalan Cahaya; Episode Masuk Islamnya Umar bin Khattab

20/11/2012 Off By Koleksi

Ada sepenggal kisah yg menarik saat detik-detik menjelang masuk Islamnya Umar bin Khattab. Saat saudarinya, Fathimah, tahu sudah masuk Islam, Umar datang ke rumah Fathimah lalu memarahinya dan menamparnya. Lalu terlihat Fathimah menyembunyikan lembaran ayat al-Qur’an. Lalu Umar memaksa untuk membacanya.

Bismillahirrahmaanirrahiim, Umat terkejut, ia menjatuhkan lembaran itu dari tangannya, ia memikirkan dirinya. Kemudian lembaran itu ia ambil kembali. Lembaran yang dia lihat berisi ayat:

Thaahaa. Kami tidak menurunkan Al Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah; tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah), Yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. (yaitu) Tuhan yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas ‘Arsy. Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Dia mempunyai Al-Asmaaul Husna (nama-nama yang baik).” (QS. Thaha: 1-8)

Ayat demi ayat agung ini terus beliau baca dan kian terasa sesak di dadanya, lalu ia berkata, “Kaum Quraisy lari dari ini?” Kemudian ia meneruskan bacaannya hingga ke ayat:

Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat aku. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang aku merahasiakan (waktunya) agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang menyebabkan kamu jadi binasa. (QS. Thaha: 14-16)

Kemudian Umar berkata, “Yang mengatakan ini maka pastilah tidak ada (Tuhan) lain yang disembah besamaNya. Tunjukkan kepadaku tempat Muhammad!” Lalu Umar pun menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Saw di rumahnya Arqam bin Abi Arqam.

Subhanallah, perjalanan menuju cahaya hidayah yang luar biasa. Begaimana dengan kita, tergetarkah hati saat dibacakan firman-firman Allah Swt?

 

Elthof Collection | inspirasi kerudung syar’i

Untuk mendapatkan update produk dan inspirasi hidup, silakan follow @elthof | add pin BB 288E1ED7

Untuk melihat produk dan belanja silakan berkunung di: www.elthof.com